Hoog ABP pensioen

Wat is het ABP pensioenfonds

ABP is de gebruikelijke naam voor de Stichting Pensioenfonds ABP, hetgeen het bedrijfstakpensioenfonds is voor de overheid en het onderwijs. De afkorting ABP staat voor Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en het ABP is het grootste pensioenfonds dat Nederland heeft op dit moment, mede doordat alle ambtenaren erbij zijn aangesloten.

Een pensioen bij ABP pensioenfonds

Het ABP pensioenfonds kent verschillende soorten pensioenen voor verschillende soorten situaties. Zo kunt u bij het ABP pensioenfonds terecht voor de volgende soorten pensioenen:

  • Ouderdomspensioen
  • Arbeidsongeschiktheids Pensioen
  • Nabestaanden Pensioen

Wat is het ABP KeuzePensioen

Het ABP KeuzePensioen is een variant van het ouderdomspensioen voor mensen die na 1949 zijn geboren. Waar vroeger de VUT regeling er was voor mensen die 65 werden en deze overging in de FPU regeling is deze tegenwoordig afgeschaft. Dit houdt in dat mensen die eerder willen stoppen met werken deze vervroegde uittreding volledig zelf moeten financieren.

Met een ABP KeuzePensioen van het ABP pensioenfonds kan een werknemer met pensioen gaan tussen zijn 60e en 70e levensjaar. Echter moet de werkgever hierbij wel akkoord gaan met de gekozen pensioensleeftijd. Hoe langer de werknemer doorwerkt hoe hoger vanzelfsprekend het uitgekeerde pensioen zal zijn met het ABP KeuzePensioen.

Een hoog pensioen bij het ABP pensioenfonds

Het ABP pensioenfonds altijd een hoge uitkering gehad als het gaat om de pensioenen. Dit komt voornamelijk doordat de dekkingsgraad altijd boven de 100% heeft gelegen. De dekkingsgraad is een graadmeter die de verhouding aangeeft tussen het vermogen van het pensioenfonds en de verplichting naar de klanten. Met een dekkingsgraad van boven de 100% ligt het vermogen dus boven de uitbetalingen die ze aan haar klanten moet doen en dat zorgt voor een gezonde organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *