Pensioensfondsen vermogen

Wat is een pensioenfonds

Een pensioenfonds is een organisatie wiens doel het is om uitkeringen te doen aan deelnemers aan het fonds in de vorm van een pensioen. De deelnemers aan het fonds dienen hier gedurende hun werkzamen leven wel een pensioenpremie voor te betalen in ruil voor het ontvangen van een pensioen wanneer zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Het vermogen van een pensioenfonds

Ieder pensioenfonds heeft een vermogen tot haar beschikking. Dit vermogen kan beinvloed worden door een aantal factoren. Over het algemeen zijn zaken als de beurskoersen van invloed op het vermogen van een pensioenfonds. Wanneer de beurskoersen stijgen dan zal het vermogen van de pensioenfondsen ook stijgen en vice versa.

Pensioenfondsen maken ook vaak gebruik van beleggen dus het rendement wat ze halen met deze beleggingen is ook van invloed op het vermogen dat een pensioenfonds heeft. Over het algemeen zijn beleggingen stabiel en betrouwbaar dus beleggen is voor pensioenfondsen een goede manier om het vermogen te vergroten.

Wat is de dekkingsgraad van pensioenfondsen

De dekkingsgraad van pensioenfondsen is een indicator voor de vermogendheid van een pensioenfonds. Aan de ene kant belegt een pensioenfonds in aandelen en beleggingen waarmee ze hun vermogen trachten te vergroten terwijl ze aan de andere kant verplichtingen hebben qua uitkeringen aan hun klanten.

De dekkingsgraad geeft aan wat de verhouding is tussen deze twee factoren en wanneer de dekkingsgraad zich boven de 100% bevindt dan beschikt het fonds over voldoende buffers. Onder de 100% echter is er sprake van een onder dekking wat over het algemeen niet goed is voor een pensioenfonds aangezien ze dan theoretisch niet alles uit kunnen keren.

De dekkingsgraad van pensioenfondsen kan echter nogal gevoelig zijn. Wanneer de aandelenbeurzen bijvoorbeeld een paar slechte dagen hebben is het zomaar mogelijk dat de dekkingsgraad van een pensioenfonds met een paar punten zakt. Zodoende is de dekkingsgraad een kwetsbaar iets maar geeft het wel een goede verhouding weer van de beleggingen en de verplichtingen van een pensioenfonds.