Pensioenen voor ambtenaren

Een pensioen voor ambtenaren

In Nederland zorgt het ABP voor het pensioen voor ambtenaren. Het ABP staat voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en is het bedrijfstakpensioenfonds voor de overheid en het onderwijs. Het is het grootste pensioenfonds van Nederland waarbij alle ambtenaren zijn aangesloten. Het pensioen houdt gelijke tred met de salarissen die de ambtenaren krijgen en ze betalen hier een pensioenpremie voor.

Wat is het ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is het pensioen waar iemand recht op heeft wanneer men de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Afhankelijk van de soort van pensioenregeling die uw werkgever u aanbiedt bouwt u over het algemeen een volledig pensioen op. Het ouderdomspensioen kan doorgaans op verschillende manieren worden opgebouwd, te weten:

  • Eindloonregeling
  • Middelloonregeling
  • Beschikbare premie regeling
  • Wat is het nabestaandenpensioen

Wanneer een ambtenaar komt te overlijden voordat ze de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt dan komen ze in aanmerking voor het nabestaandenpensioen. Hierbij krijgt de partner een nabestaandenpensioen dat ongeveer 70% bedraagt van het ouderdomspensioen dat de ambtenaar heeft opgebouwd en zou krijgen wanneer deze 65 zou zijn. Wanneer je na je 65 overlijdt dan krijgt de partner ongeveer 35% van het ouderdomspensioen.

Met pensioen voor je 65e?

Vroeger was er een regeling voor flexibel pensioen. Door de FPU, de opvolger van de VUT, was het namelijk mogelijk om voor je 65e te stoppen met werken als ambtenaar. Tegenwoordig is deze regeling afgeschaft en is men vrij om te stoppen wanneer men wil tussen de leeftijd van 60 en 70 jaar. Waar men echter rekening mee moet houden is dat het pensioen hoger is naarmate de leeftijd hoger is dat men stopt met werken.