Sparen spaarloonregeling

Wat is de spaarloonregeling

De spaarloonregeling is een regeling waarmee de werknemer een deel van zijn of haar brutoloon kan sparen. Het voordeel van deze regeling is dat deze manier van sparen belastingvrij is. Er zit overigens wel een maximaal belastingvrij bedrag aan deze regeling vast van 613 euro per kalenderjaar. Het geld moet voor de spaarloonregeling op een speciale bankrekening worden gestort.

De voorwaarden van een spaarloonregeling

Men moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de spaarloonregeling. Hierbij kan men denken aan:

  • Spaarloonregeling moet schriftelijk vastgelegd zijn
  • Spaarloonregeling moet voor minimaal 75% van de werknemer openstaan
  • Bijzondere rekening op naam van de werknemer
  • Spaarloonregeling moet niet verplicht zijn
  • Geen andere bedragen mogen worden gestort op bankrekening

Spaarloonregeling en het pensioen

Het is mogelijk om het saldo van een spaarloonregeling te gebruiken voor het storten van extra pensioenpremies. Voorwaarde hiervan is wel dat het pensioen binnen de fiscale grenzen valt. Een werknemer mag ook extra premie toevoegen aan de pensioenpot om hierdoor het ouderdomspensioen te verhogen.

Wanneer men de vrijwillig betaalde premie afkomstig laat zijn van de spaarloonrekening dan geniet deze premie alle fiscale faciliteiten mits het binnen de fiscale grenzen blijft. Dit maakt de vrijwillig betaalde pensioenpremie aftrekbaar van het loon. Overigens is het spaarloongeld ook te gebruiken voor een lijfrente.

Spaarloon gebruiken voor uw pensioen

U kunt uw spaarloon gebruiken om uw pensioen aan te vullen. Het voordeel hiervan is dat de combinatie met een lijfrente de spaarloonregeling aantrekkelijk maakt. Omdat huidige werking van de spaarloonregeling nogal wat voordelen biedt als het gaat om het aanvullen van uw pensioen is de kant groot dat de spaarloonregeling binnenkort wordt aangepast door de overheid, of zelfs wordt afgeschaft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *