Categorie archief: werkeloosheiduitkering

Ontslaguitkering en werkeloosheiduitkering

Wat is een ontslaguitkering

Een ontslaguitkering is het bedrag dat de werkgever aan de werknemer moet betalen wanneer hij deze ontslaat zonder dat aanwijsbaar de schuld van de werknemer is. De ontslaguitkering wordt ook wel de ontslagvergoeding genoemd en kan gezien worden als een soort van compensatie voor het misgelopen salaris van de werknemer vanwege het ontslag.

Wat is de hoogte van de ontslaguitkering

De hoogte van een ontslaguitkering kan onderling worden bepaald door de werkgever en de werknemer. Wanneer deze twee partijen er echter niet uitkomen dan kan de rechter uitkomst bieden. Hierbij wordt doorgaans de kantonrechtersformule toegepast welke rekening houdt met een aantal factoren, zoals:

  • Gewogen aantal dienstjaren
  • Bruto maandsalaris
  • Correctiefactor

Wat is een werkeloosheidsuitkering

Een werkeloosheidsuitkering is een uitkering die wordt verstrekt door een overheidsinstelling aan een werknemer die werkloos is geraakt zondat dat deze daar zelf schuldig aan is. Hiermee is het dus aan andere voorwaarden onderhevig als een uitkering vanwege bijvoorbeeld invaliditeit of ziekte en als pensioenuitkeringen.

De werkloosheidsuitkering is niet afhankelijk van het vermogen van de ontvanger. Wanneer de werknemer die een werkloosheidsuitkering ontvangt een nieuwe baan heeft gevonden dan eindigt het recht op deze werkloosheidsuitkering. Hetzelfde geldt voor wanneer iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of zelfstandig ondernemer wordt.

Wat is de werkeloosheidswet

De werkeloosheidswet is een wet in Nederland die ervoor zorgt dat werkloze werknemers met voldoende arbeidsverleden een werkloosheidsuitkering krijgen. Om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering moet men in de voorafgaande 36 weken tenminste 26 weken hebben gewerkt en mag de werkloze persoon niet verwijtbaar werkloos zijn geworden.