Categorie archief: Uncategorized

Pensioen overdracht

Wat is pensioenoverdracht

Wanneer iemand van werkgever verandert dan verandert meestal ook de pensioenregeling. Echter heb je bij je voormalige werkgever natuurlijk niet al die tijd voor niks je pensioenpremie betaald en dus krijgt de werknemer vaak te maken met pensioenoverdracht. Door deze pensioenoverdracht neemt u de waarde van de opgebouwde pensioenrechten mee naar uw nieuwe werkgever.

Wat is een pensioenbreuk

Wanneer u van werkgever wisselt dan is de kans aanwezig dat u met een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar te maken krijgt. Wanneer u met een ander pensioenfonds te maken krijgt moet u dus weer opnieuw beginnen met opbouwen van een pensioen. Hierdoor heeft u uw totale pensioen verdeeld over twee of misschien wel meerdere fondsen.

Het gevolg van het feit dat uw totale pensioen is verdeeld over twee of meerdere fondsen is dat uw pensioen minder snel groeit. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat uw pensioen minder groot is wanneer u klaar bent met opbouwen. Een pensioenbreuk zoals die hierboven staat beschreven kan gerepareerd worden door middel van waardeoverdracht of indexering van het pensioen.

Wat is waardeoverdracht van een pensioen

Bij waardeoverdracht neemt u uw pensioenaanspraken mee van uw oude naar uw nieuwe werkgever. Zodoende krijgt uw opgebouwde pensioen de mogelijkheid om beter mee te groeien met loon- en prijsstijgingen. U doet er verstandig aan om bij uw pensioenverzekeraar navraag te doen over de voorwaarden en de mogelijke gevolgen van waardeoverdracht, aangezien die niet altijd mogelijk is en niet voor iedereen gunstig is.

Wat is indexering van uw pensioen

Wanneer pensioen wordt geïndexeerd dan wordt uw pensioen waardevast gemaakt of welvaartsvast. Een pensioen dat waardevast is gemaakt wordt aangepast aan prijsstijgingen terwijl een pensioen dat welvaartsvast is wordt aangepast aan de loonstijgingen. Het is voor een pensioenuitvoerder niet verplicht om een pensioen te indexeren.

Pensioenoverdracht voor werkgevers

Werkgevers kunnen nogal eens nadelige gevolgen ervaren wanneer ze nieuw personeel aannemen die zijn/haar pensioen laat overdragen. Zo kan de overdracht de werkgever zo duizenden euro’s kosten en daarom is het bij het sollicitatieproces verstandig om het pensioen in het achterhoofd te houden, wat overigens niet vaak gebeurt.