Categorie archief: Pensioen tips

Hoofdpagina

Welkom op Pensioenberekenen.com!

Welkom op de website Pensioenberekenen.com, een website waar u alle benodigde informatie kunt vinden over zaken die met uw pensioen te maken hebben. Het opbouwen van een goed pensioen is erg belangrijk en daarom is deze site in het leven geroepen aangezien veel mensen toch vaak vragen hebben over het pensioen en zaken die hiermee te maken hebben.

Verschillende soorten pensioenen

Er zijn verschillende soorten pensioenen die opgebouwd kunnen worden en daarom behandelen we graag enkele van deze pensioenen hier op deze site. Hierbij kunt u denken aan het ABP ouderdomspensioen voor mensen die pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ook is er een speciaal pensioen voor Ambtenaren waarbij sommige zaken net even iets anders zijn dan bij een normaal pensioen.

Het aanvullen van uw pensioen

Helaas komt het nogal eens voor daat mensen te maken krijgen met een pensioengat. Een pensioen dient te worden aangevuld en daar zijn verschillende manieren voor. Hierbij kunt u denken aan een spaarloonregeling en een Koopsompolis. Ook kunt u uw pensioengat aanvullen door middel van banksparen en een lijfrente.

Veelgestelde vragen over uw pensioen

Op de site pensioenberekenen.com behandelen we een aantal topics waar veel mensen vaak vragen over hebben. Denk hierbij maar eens aan het berekenen van uw pensioen tekort of het overdragen van een pensioen naar een nieuwe werkgever. Ook vindt u hier informatie over hoe u een snelle pensioenopbouw kunt bereiken en worden begrippen als pensioengevend inkomen en premieplicht besproken.

Pensioengevend inkomen

Wat is pensioengevend inkomen

Pensioengevend inkomen in het inkomen dat als uitgangspunt dient voor de opbouw uw pensioen. Wanneer uw pensioen wordt opgebouwd gebeurt dit doorgaans op basis van wat u verdient. Het pensioengevend inkomen bestaat uit een aantal onderdelen zoals:

  • Salaris
  • Halfjaarsuitkeringen
  • Ploegentoeslagen
  • De meeste bonussen

Wat hoort niet bij het pensioengevend inkomen

Zoals hierboven te lezen vallen de meeste bonussen onder het pensioengevend inkomen. Er zijn echter uitzonderingen op de beloningselementen die tot de pensioengrondslag horen, te weten:

  • Vergoeding voor variabel overwerk
  • Onkostenvergoedingen
  • Uitzonderlijke bonussen
  • Ambtsjubileumgratificatie

Wat is pensioengrondslag

Pensioengrondslag is het deel van het salaris waar de pensioenopbouw op is gebaseerd. Wat dat betreft is de pensioengrondslag hetzelfde als het pensioengevend inkomen maar dan met de uitzondering dan de AOW-franchise hiervan afgetrokken wordt. De pensioen grondslag wordt dus gebruikt om de hoogte vast te stellen van het pensioen dat u werkelijk zult ontvangen.

Wanneer u een volledig pensioen heeft opgebouwd dan zal de pensioenuitkering ongeveer 70% van deze pensioengrondslag zijn. Om een volledig pensioen op te bouwen zult u zo’n 40 jaar lang pensioenpremie moeten betalen bij uw werkgever of bij een pensioenfonds. Wanneer u minder lang premie heeft betaalt dan zal de pensioengrondslag lager zijn.

Wat is AOW-franchise

De AOW-franchise is een drempelbedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvind. Over het algemeen wordt de hoogte van deze franchise gebaseerd op de hoogte van de AOW-uitkering. Pensioenfondsen hanteren de stelling dat mensen vanaf hun 65e al een AOW-uitkering krijgen en vinden het onnodig om voor dit bedrag nogmaals pensioen op te bouwen.

Vergeten pensioenen claimen

Wat is een vergeten pensioen

Ieder jaar worden er voor rond de 3 miljoen euro aan pensioenen vergeten. Maar hoe kan dat nu? Dit komt voornamelijk door het feit dat vrijwel niemand veertig jaar lang voor dezelfde werkgever werkt. Wanneer mensen bij een of meerdere werkgevers werken dan bouwen ze overal een pensioen op. Dit levert nog wel eens het probleem dat mensen een pensioen bij een bepaalde werkgever verwaarlozen of simpelweg vergeten.

Hoe voorkom ik een vergeten pensioen

Een manier om te voorkomen dat u ergens een pensioen aan het opbouwen bent is om uw verzekeringsfonds u op de hoogte te laten stellen van al uw pensioenen eens in de zoveel tijd. Wanneer u dit doet krijgt u eens in de zoveel tijd een overzicht van al uw pensioenen die u opbouwt en dat zorgt voor veel overzichtelijkheid.

Ook is het belangrijk dat u uw nieuwe adres doorgeeft aan uw verzekeringsfonds wanneer u gaat verhuizen. Het komt namelijk vaak voor dat dit er bij inschiet en mensen zodoende niet meer op de hoogte blijven van hun pensioenen. Vooral als u bij veel werkgevers in dienst bent geweest is het belangrijk dat u alles goed bijhoudt.

Het aanvraagformulier voor uw pensioen

Wanneer u uw hele leven lang gespaard hebt voor uw pensioen is het van belang dat u tijdig uw aanvraagformulier invult waarmee u uw pensioen krijgt uitgekeerd in delen. Dit aanvraagformulier wordt normaal gesproken door de pensioenuitvoerder automatisch naar u toegestuurd zo’n 3 tot 4 maanden voordat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Echter is het belangrijk dat u dit in de gaten houdt. Wanneer uw pensioenuitvoerder dit namelijk niet doet moet u hier zelf achteraan gaan voordat het te laat is. Ook wanneer u in het verleden aan meerdere pensioenen heeft meegedaan is het zaak dat u elk pensioen aanvraagt op tijd. Wanneer uw pensioenuitvoerder is overgenomen door een ander fonds is het zaak dat zij alle gegevens correct hebben overgenomen zodat u tijdig uw aanvraagformulier ontvangt.

Gepensioneerden in het buitenland

Wanneer men naar het buitenland is verhuist dan komt het nog wel eens voor dat men vergeet om het pensioen aan te vragen. In tegenstelling tot een uitkering bijvoorbeeld moet een pensioen worden opgehaald bij het pensioenfonds en dat kan nog wel eens vergeten worden door mensen die in het buitenland wonen, is gebleken de afgelopen jaren.