Categorie archief: Pensioen fondsen

Hoofdpagina

Welkom op Pensioenberekenen.com!

Welkom op de website Pensioenberekenen.com, een website waar u alle benodigde informatie kunt vinden over zaken die met uw pensioen te maken hebben. Het opbouwen van een goed pensioen is erg belangrijk en daarom is deze site in het leven geroepen aangezien veel mensen toch vaak vragen hebben over het pensioen en zaken die hiermee te maken hebben.

Verschillende soorten pensioenen

Er zijn verschillende soorten pensioenen die opgebouwd kunnen worden en daarom behandelen we graag enkele van deze pensioenen hier op deze site. Hierbij kunt u denken aan het ABP ouderdomspensioen voor mensen die pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ook is er een speciaal pensioen voor Ambtenaren waarbij sommige zaken net even iets anders zijn dan bij een normaal pensioen.

Het aanvullen van uw pensioen

Helaas komt het nogal eens voor daat mensen te maken krijgen met een pensioengat. Een pensioen dient te worden aangevuld en daar zijn verschillende manieren voor. Hierbij kunt u denken aan een spaarloonregeling en een Koopsompolis. Ook kunt u uw pensioengat aanvullen door middel van banksparen en een lijfrente.

Veelgestelde vragen over uw pensioen

Op de site pensioenberekenen.com behandelen we een aantal topics waar veel mensen vaak vragen over hebben. Denk hierbij maar eens aan het berekenen van uw pensioen tekort of het overdragen van een pensioen naar een nieuwe werkgever. Ook vindt u hier informatie over hoe u een snelle pensioenopbouw kunt bereiken en worden begrippen als pensioengevend inkomen en premieplicht besproken.

ABP ouderdomspensioen

ABP Oudersdomspensioen

Het ABP is een pensioenfonds voor een specifieke bedrijfstak en wel voor werkgevers en werknemers die bij de overheid en het onderwijs werken. Bij elkaar genomen zijn er meer dan 2,5 miljoen mensen en is het 1 van de grootste pensioenfondsen van Nederland. Het budget van het ABP is er 1 van de grootste ter wereld. Inmiddels is bij elkaar al bijna 200 miljard euro gespaard en belegd.

Doel ABP

Het ABP ouderdomspensioen dient ter realisatie van inkomenszekerheid. Deze inkomenszekerheid kan nog wel eens gevaar lopen in speciale gevallen als arbeidsongeschiktheid, overlijden of pensionering. Om deze onzekerheid bij ambtenaren te compenseren wordt er gedurende de arbeidsperiode kapitaal gespaard ten behoeve van het compenseren van bovengenoemde risico’s.

Hoog ABP pensioen

Wat is het ABP pensioenfonds

ABP is de gebruikelijke naam voor de Stichting Pensioenfonds ABP, hetgeen het bedrijfstakpensioenfonds is voor de overheid en het onderwijs. De afkorting ABP staat voor Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en het ABP is het grootste pensioenfonds dat Nederland heeft op dit moment, mede doordat alle ambtenaren erbij zijn aangesloten.

Een pensioen bij ABP pensioenfonds

Het ABP pensioenfonds kent verschillende soorten pensioenen voor verschillende soorten situaties. Zo kunt u bij het ABP pensioenfonds terecht voor de volgende soorten pensioenen:

  • Ouderdomspensioen
  • Arbeidsongeschiktheids Pensioen
  • Nabestaanden Pensioen

Wat is het ABP KeuzePensioen

Het ABP KeuzePensioen is een variant van het ouderdomspensioen voor mensen die na 1949 zijn geboren. Waar vroeger de VUT regeling er was voor mensen die 65 werden en deze overging in de FPU regeling is deze tegenwoordig afgeschaft. Dit houdt in dat mensen die eerder willen stoppen met werken deze vervroegde uittreding volledig zelf moeten financieren.

Met een ABP KeuzePensioen van het ABP pensioenfonds kan een werknemer met pensioen gaan tussen zijn 60e en 70e levensjaar. Echter moet de werkgever hierbij wel akkoord gaan met de gekozen pensioensleeftijd. Hoe langer de werknemer doorwerkt hoe hoger vanzelfsprekend het uitgekeerde pensioen zal zijn met het ABP KeuzePensioen.

Een hoog pensioen bij het ABP pensioenfonds

Het ABP pensioenfonds altijd een hoge uitkering gehad als het gaat om de pensioenen. Dit komt voornamelijk doordat de dekkingsgraad altijd boven de 100% heeft gelegen. De dekkingsgraad is een graadmeter die de verhouding aangeeft tussen het vermogen van het pensioenfonds en de verplichting naar de klanten. Met een dekkingsgraad van boven de 100% ligt het vermogen dus boven de uitbetalingen die ze aan haar klanten moet doen en dat zorgt voor een gezonde organisatie.