Berekening partnerpensioen

Wat is het partnerpensioen?

Bij overlijden van de deelnemer of gepensioneerde vóór 65 jaar heeft de partner recht op partnerpensioen. Dit geldt alleen wanneer aan de partner van de gepensioneerde nog geen ouderdomspensioen is toegekend. Het partnerpensioen is hiermee niet hetzelfde als het ouderdomspensioen. Hoe u het berekent ziet er als volgt uit.

Berekening partnerpensioen

  • Het partnerpensioen bedraagt bij overlijden van de deelnemer of gepensioneerde vóór 65 jaar de helft van het gedeelte van het ouderdomspensioen.
  • Dit geldt ook wanneer het partnerpensioen van de partner van de gewezen deelnemer zijn ouderdomspensioen heeft omgezet in kapitaal.
  • Het ABP berekent het partnerpensioen bij overlijden van de deelnemer ook over de tijd tot het einde van de maand waarin de overledene 65 jaar zou zijn geworden.
  • Bij overlijden van de gepensioneerde is het ouderdomspensioen voordat het pensioen is verlaagd of verhoogd met toepassing van artikel 7.6, tweede lid en zonder rekening te houden met de variatie in hoogte, bedoeld in artikel 7.6, vierde lid.
  • Het partnerpensioen gaat niet uit boven het fiscale maximum als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964.
  • ABP indexeert het partnerpensioen volgens artikel 14.1.