Beleggingen pensioenfondsen

Wat doen pensioenfondsen met hun vermogen

Mensen die sparen voor een pensioen die betalen maandelijks een premie aan een pensioenfonds. Dit kan zelfstandig zijn of dit kan via de werkgever gaan. Maar wat doet een pensioenfonds eigenlijk met al deze premies? Een pensioenfonds heeft namelijk een aardig vermogen tot hun beschikking, zeker de pensioenfondsen met veel klanten die bij hun een pensioen aan het opbouwen zijn.

Het beleggen van pensioenfondsen

Pensioenfondsen hebben zoals gezegd veel geld tot hun beschikking. Een logische denkwijze zou zijn dat al het geld wat een pensioenfonds tot haar beschikking heeft naar een spaarrekening toegaat waar het veilig staat en waar ook nog eens wordt beloond met een rente die op een groot bedrag nog aardig op kan lopen.

Wat de meeste pensioenfondsen echter doen met hun vermogen is het vermogen beleggen. Ze gaan ermee naar de aandelenbeurzen en hopen zodoende zoveel mogelijk rendement te behalen op het vermogen dat ze hebben dankzij de premies die hun klanten betalen. Hierbij zijn de laatste tijd wat vragen naar boven gekomen aangezien het lang niet altijd duidelijk is waar een pensioenfonds nou precies in belegt.

Het risico van het beleggen van pensioenfondsen

Vanzelfsprekend brengt het beleggen van het vermogen van pensioenfondsen meer risico met zich mee dan wanneer een pensioenfonds haar vermogen op een spaarrekening zet. Een pensioenfonds heeft dan ook als taak om met het beleggen een optimaal rendement te behalen bij een zo laag mogelijk risico.

Wat is een dekkingsgraad voor een pensioenfonds

De dekkingsgraad is een graadmeter voor een pensioenfonds waarmee gezien kan worden wat de verhouding is van de waarde van de beleggingen en de waarde van de verplichtingen naar de klanten toe. Bij een dekkingsgraad van boven de 100% is een pensioenfonds gezond en zijn de beleggingen meer waard dan de verplichtingen naar de klanten toe.

Het doel van een pensioenfonds is dus om te allen tijden boven deze heilige waarde van 100% te zitten. Wanneer dit niet het geval is, is er namelijk sprake van onder dekking en kan theoretisch niet elke klant zijn pensioen krijgen omdat de beleggingen simpelweg niet zo veel waard zijn. In Nederland is de minimale dekkingsgraad vastgesteld op 105%.