Alle berichten van pensioen

Snelle pensioenopbouw bereiken

Het sneller opbouwen van een pensioen

Het opbouwen van een pensioen duurt doorgaans een jaar of 40 en daarmee duurt dit erg lang. Nu is dat meestal niet zo erg want een pensioen wordt opgebouwd wanneer u werkzaam bent bij een werkgever en u toch nog niet met pensioen kan gaan. Maar het kan ook zijn dat u niet vroeg genoeg bent begonnen met het opbouwen van een pensioen of dat u eerder wilt stoppen met werken, in welke gevallen u dus uw pensioen sneller zult moeten opbouwen.

Hoe kan ik mijn pensioen sneller opbouwen

Wanneer u uw pensioen sneller wilt opbouwen heeft u hiervoor verschillende mogelijkheden. Terwijl uw huidige pensioensopbouw namelijk gewoon via uw werkgever verloopt kunt u zelf een aantal mogelijkheden benutten om het pensioen sneller op te bouwen. Hierbij heeft u de mogelijkheid uit de volgende opties:

 • Banksparen
 • Koopsompolis
 • Lijfrente
 • Levensloopregeling

Wat is banksparen

Met banksparen kunt u vaak met een fiscaal gunstig tarief sparen met een bank. Dit bedrag wat u hier spaart kunt u vervolgens gebruiken om uw pensioen aan te vullen zodat u sneller uw pensioen opbouwt. Deze spaarrekening is over het algemeen geblokkeerd en u krijgt dan een periodieke uitkering vanaf uw pensioendatum voor een bepaalde periode.

Wat is een koopsompolis

Bij een koopsompolis stort u in een keer een groot bedrag. Dit is een vorm van de lijfrenteverzekering en hierbij zet u het bedrag voor bepaalde tijd vast tegen een zo hoog mogelijk rendement. Het voordeel hiervan is dat u de premie fiscaal kunt aftrekken en dat u zelf kunt kiezen hoeveel u jaarlijks stort. U ontvangt het kapitaal vervolgens periodiek wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Pensioen overdracht

Wat is pensioenoverdracht

Wanneer iemand van werkgever verandert dan verandert meestal ook de pensioenregeling. Echter heb je bij je voormalige werkgever natuurlijk niet al die tijd voor niks je pensioenpremie betaald en dus krijgt de werknemer vaak te maken met pensioenoverdracht. Door deze pensioenoverdracht neemt u de waarde van de opgebouwde pensioenrechten mee naar uw nieuwe werkgever.

Wat is een pensioenbreuk

Wanneer u van werkgever wisselt dan is de kans aanwezig dat u met een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar te maken krijgt. Wanneer u met een ander pensioenfonds te maken krijgt moet u dus weer opnieuw beginnen met opbouwen van een pensioen. Hierdoor heeft u uw totale pensioen verdeeld over twee of misschien wel meerdere fondsen.

Het gevolg van het feit dat uw totale pensioen is verdeeld over twee of meerdere fondsen is dat uw pensioen minder snel groeit. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat uw pensioen minder groot is wanneer u klaar bent met opbouwen. Een pensioenbreuk zoals die hierboven staat beschreven kan gerepareerd worden door middel van waardeoverdracht of indexering van het pensioen.

Wat is waardeoverdracht van een pensioen

Bij waardeoverdracht neemt u uw pensioenaanspraken mee van uw oude naar uw nieuwe werkgever. Zodoende krijgt uw opgebouwde pensioen de mogelijkheid om beter mee te groeien met loon- en prijsstijgingen. U doet er verstandig aan om bij uw pensioenverzekeraar navraag te doen over de voorwaarden en de mogelijke gevolgen van waardeoverdracht, aangezien die niet altijd mogelijk is en niet voor iedereen gunstig is.

Wat is indexering van uw pensioen

Wanneer pensioen wordt geïndexeerd dan wordt uw pensioen waardevast gemaakt of welvaartsvast. Een pensioen dat waardevast is gemaakt wordt aangepast aan prijsstijgingen terwijl een pensioen dat welvaartsvast is wordt aangepast aan de loonstijgingen. Het is voor een pensioenuitvoerder niet verplicht om een pensioen te indexeren.

Pensioenoverdracht voor werkgevers

Werkgevers kunnen nogal eens nadelige gevolgen ervaren wanneer ze nieuw personeel aannemen die zijn/haar pensioen laat overdragen. Zo kan de overdracht de werkgever zo duizenden euro’s kosten en daarom is het bij het sollicitatieproces verstandig om het pensioen in het achterhoofd te houden, wat overigens niet vaak gebeurt.

Recht ouderdomspensioen

Recht op ouderdomspensioen

Wanneer u in dienst bent bij een bedrijf dan kunt u via uw werkgever over het algemeen sparen voor uw ouderdomspensioen. Via je werk kun je namelijk een pensioen opbouwen voor wanneer u stopt met werken, vaak rond de leeftijd van 65 jaar ongeveer. Als u tijdens uw arbeidsverleden premie heeft betaald dan heeft u op uw 65e recht op een ouderdomspensioen.

Recht op ouderdomspensioen bij scheiding

Wanneer mensen gaan scheiden dan moet er veel verdeeld worden, zo ook het pensioen over het algemeen. In de Wet verevening pensioenrecht bij scheiding staat dat het ouderdomspensioen moet worden verdeeld tenzij in de huwelijkse voorwaarden specifiek is opgenomen dat het ouderdomspensioen niet verdeeld hoeft te worden bij een scheiding.

De enige mogelijkheid om dit te voorkomen is dus bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden of in een scheidingsconvenant. Volgens de Wet verevening pensioenrecht bij scheiding hebben beide partners recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd door een van de partner tijdens het huwelijk.

Het is daarom noodzaak om de pensioenuitvoerder op de hoogte te stellen van uw scheiding aangezien de pensioenuitvoerder degene is die het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks uitbetaalt aan beide ex-partners. Het op de hoogte stellen van de pensioenuitvoerder dient binnen twee jaar na de scheiding plaats te vinden.

Hoe krijg ik mijn ouderdomspensioen

Wanneer men de leeftijd van 65 jaar nadert komt het ouderdomspensioen steeds dichterbij. Gedurende de periode dat een werknemer bij een bedrijf heeft gewerkt heeft deze pensioen opgebouwd en hier heeft men recht op wanneer men stopt met werken. Echter moet men wel een formulier invullen om het ouderdomspensioen ook daadwerkelijk te ontvangen.

Over het algemeen stuurt de pensioenuitvoerder u automatisch een aanvraagformulier zo’n 3 tot 4 maanden voordat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Wanneer men dit niet ontvangt is het verstandig om contact op te nemen met de pensioenuitvoerder. Wanneer men het aanvraagformulier invult dan krijgt men het pensioen netjes uitgekeerd wanneer men 65 wordt en stopt met werken.

Ontslaguitkering en werkeloosheiduitkering

Wat is een ontslaguitkering

Een ontslaguitkering is het bedrag dat de werkgever aan de werknemer moet betalen wanneer hij deze ontslaat zonder dat aanwijsbaar de schuld van de werknemer is. De ontslaguitkering wordt ook wel de ontslagvergoeding genoemd en kan gezien worden als een soort van compensatie voor het misgelopen salaris van de werknemer vanwege het ontslag.

Wat is de hoogte van de ontslaguitkering

De hoogte van een ontslaguitkering kan onderling worden bepaald door de werkgever en de werknemer. Wanneer deze twee partijen er echter niet uitkomen dan kan de rechter uitkomst bieden. Hierbij wordt doorgaans de kantonrechtersformule toegepast welke rekening houdt met een aantal factoren, zoals:

 • Gewogen aantal dienstjaren
 • Bruto maandsalaris
 • Correctiefactor

Wat is een werkeloosheidsuitkering

Een werkeloosheidsuitkering is een uitkering die wordt verstrekt door een overheidsinstelling aan een werknemer die werkloos is geraakt zondat dat deze daar zelf schuldig aan is. Hiermee is het dus aan andere voorwaarden onderhevig als een uitkering vanwege bijvoorbeeld invaliditeit of ziekte en als pensioenuitkeringen.

De werkloosheidsuitkering is niet afhankelijk van het vermogen van de ontvanger. Wanneer de werknemer die een werkloosheidsuitkering ontvangt een nieuwe baan heeft gevonden dan eindigt het recht op deze werkloosheidsuitkering. Hetzelfde geldt voor wanneer iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of zelfstandig ondernemer wordt.

Wat is de werkeloosheidswet

De werkeloosheidswet is een wet in Nederland die ervoor zorgt dat werkloze werknemers met voldoende arbeidsverleden een werkloosheidsuitkering krijgen. Om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering moet men in de voorafgaande 36 weken tenminste 26 weken hebben gewerkt en mag de werkloze persoon niet verwijtbaar werkloos zijn geworden.

Hypotheek opbouwen pensioen

Een hypotheek afsluiten

Wanneer u een huis wilt gaan kopen dan bent u doorgaans niet in staat om dit volledig uit uzelf te financieren. Gelukkig hoeft dit ook niet want daarvoor is er de hypotheek. De hypotheek is een soort lening die u afsluit met als doel om hier een woning mee aan te schaffen. De woning die wordt aangeschaft is meestal ook direct het onderpand zodat de hypotheekverstrekker wat minder risico loopt.

De functie van een hypotheek

Een hypotheek heeft doorgaans de functie om gebruikt te worden voor de aanschaf van onroerend goed. Hierbij dient de hypotheek als zekerheid voor de benodigde geldlening. In ruil voor het mogen gebruik maken van de hypotheek betaalt u periodiek, vaak maandelijks, een bedrag aan de hypotheekverstrekker, ook wel hypotheekrente genoemd.

Ook is het mogelijk om een huidige hypotheek te vergroten wanneer u bijvoorbeeld wilt gaan verbouwen aan de woning waarvoor de hypotheek is afgesloten. Mocht er iets aan vervanging toe zijn wat simpelweg te duur is om zelf te financieren dan men de hypotheek van de woning iets uitbreiden zodat er financiële middelen vrij komen waarmee u het huis kunt verbouwen.

Er zijn verschillende vormen van de hypotheek, waarbij elke vorm van hypotheek zijn voordelen en nadelen heeft. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen uit:

 • Aflossingsvrije hypotheek
 • Lineaire hypotheek
 • Annuiteiten hypotheek
 • Levenhypotheek

Hypotheek gebruiken voor opbouwen van pensioen

De vraag wordt nogal eens gesteld of het mogelijk is om een pensioen op te bouwen door gebruik te maken van uw hypotheek. Een hypotheek wordt doorgaans afgesloten voor de financiering van een woning. Ook kan hiermee de woning worden uitgebreid of worden verbouwd. Het gebruiken van een hypotheek voor het opbouwen van uw pensioen daarentegen is iets dat helaas niet mogelijk is. Hiervoor kunt u wel een andere vorm van lening afsluiten maar niet een hypotheek.

Pensioen spaargeld

Spaargeld voor het aanvullen van uw pensioen

Wanneer u een pensioen opbouwt kan het voorkomen dat u op een gegeven moment een pensioengat ervaart. Dit kan verschillende oorzaken hebben en het is belangrijk dat u dit pensioengat opvult. Een veel gekozen manier om het pensioengat op te vullen is door middel van het sparen van geld. Met banksparen kunt u een mooi bedrag bij elkaar sparen om uw pensioen aan te vullen zodat u aan het einde een goed pensioen hebt.

Rente op uw spaargeld

Wanneer u kiest voor banksparen als middel om uw pensioengat aan te vullen dan zet u geld op een bank waar het door middel van rente groeit. Hierbij is het dus belangrijk dat u een rekening opent die zoveel mogelijk rente geeft over het geld dat u op deze rekening zet. Hoe hoger de rente hoe meer geld u later heeft om het pensioengat aan te vullen.

Wanneer u dus uw spaargeld op een rekening gaat zetten is het belangrijk dat u goed uitzoekt wat nou precies de rentepercentages zijn van de verschillende banken of instellingen waar u de keuze uit heeft. Omdat het bij spaargeld vaak om een relatief lange periode gaat maakt het een groot verschil wanneer u dit van te voren even uitzoekt.

Het vergelijken van rentepercentages van banken

Door uzelf vooraf goed te oriënteren op de mogelijkheden van banksparen als middel om uw pensioengat op te vullen kunt een spaarrekening vinden met een hoog rentepercentage. Dit kunt u doen door enkele offertes aan te vragen bij verschillende banken en deze met elkaar te vergelijken maar er zijn ook andere manieren.

Zo kunt u online vaak ontzettend veel informatie vinden over verschillende banken en de bijbehorende rentepercentages die u bij deze banken kunt krijgen. Ook vindt u veel informatie op het internet over banksparen in het algemeen en vindt u misschien nog wat handige tips en trucs waardoor uw investering nog meer kan opleveren.

Pensioen aanvullen met spaargeld

Wanneer uw spaargeld een bepaald bedrag heeft bereikt wat groot genoeg is om het pensioengat te doen vullen dan kunt u het spaargeld van de spaarrekening afhalen en hiermee uw pensioen aanvullen. Daarom is het belangrijk dat u, eventueel samen met een pensioenadviseur, een goede berekening maakt wat nou daadwerkelijk de grootte is van het pensioengat.

Vergeten pensioenen claimen

Wat is een vergeten pensioen

Ieder jaar worden er voor rond de 3 miljoen euro aan pensioenen vergeten. Maar hoe kan dat nu? Dit komt voornamelijk door het feit dat vrijwel niemand veertig jaar lang voor dezelfde werkgever werkt. Wanneer mensen bij een of meerdere werkgevers werken dan bouwen ze overal een pensioen op. Dit levert nog wel eens het probleem dat mensen een pensioen bij een bepaalde werkgever verwaarlozen of simpelweg vergeten.

Hoe voorkom ik een vergeten pensioen

Een manier om te voorkomen dat u ergens een pensioen aan het opbouwen bent is om uw verzekeringsfonds u op de hoogte te laten stellen van al uw pensioenen eens in de zoveel tijd. Wanneer u dit doet krijgt u eens in de zoveel tijd een overzicht van al uw pensioenen die u opbouwt en dat zorgt voor veel overzichtelijkheid.

Ook is het belangrijk dat u uw nieuwe adres doorgeeft aan uw verzekeringsfonds wanneer u gaat verhuizen. Het komt namelijk vaak voor dat dit er bij inschiet en mensen zodoende niet meer op de hoogte blijven van hun pensioenen. Vooral als u bij veel werkgevers in dienst bent geweest is het belangrijk dat u alles goed bijhoudt.

Het aanvraagformulier voor uw pensioen

Wanneer u uw hele leven lang gespaard hebt voor uw pensioen is het van belang dat u tijdig uw aanvraagformulier invult waarmee u uw pensioen krijgt uitgekeerd in delen. Dit aanvraagformulier wordt normaal gesproken door de pensioenuitvoerder automatisch naar u toegestuurd zo’n 3 tot 4 maanden voordat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Echter is het belangrijk dat u dit in de gaten houdt. Wanneer uw pensioenuitvoerder dit namelijk niet doet moet u hier zelf achteraan gaan voordat het te laat is. Ook wanneer u in het verleden aan meerdere pensioenen heeft meegedaan is het zaak dat u elk pensioen aanvraagt op tijd. Wanneer uw pensioenuitvoerder is overgenomen door een ander fonds is het zaak dat zij alle gegevens correct hebben overgenomen zodat u tijdig uw aanvraagformulier ontvangt.

Gepensioneerden in het buitenland

Wanneer men naar het buitenland is verhuist dan komt het nog wel eens voor dat men vergeet om het pensioen aan te vragen. In tegenstelling tot een uitkering bijvoorbeeld moet een pensioen worden opgehaald bij het pensioenfonds en dat kan nog wel eens vergeten worden door mensen die in het buitenland wonen, is gebleken de afgelopen jaren.

Hoge lijfrente uitkering

Wat is lijfrente

Lijfrente is een bedrag dat aan een bepaalde begunstigde wordt uitbetaald op periodieke basis. Het bedrag wordt betaald uit een lijfrenteverzekering die aangekocht wordt een eenmalige storting of een periodieke premiebetaling. Deze uitkering vindt dan plaats tijdens een termijn die van te voren is afgesproken of levenslang, tot het overlijden van de verzekerde.

Het rendement op uw lijfrente

Wanneer u beschikt over een lijfrente verzekering dan zult u hier een rendement over halen. Maar hoe haalt u nou een hoog rendement? Er zijn verschillende manieren om uw vrijkomend kapitaal te gebruiken, te weten:

 • In een keer uitbetalen
 • Aankoop tijdelijke lijfrente
 • Aankoop levenslange lijfrente
 • Schenking van een lijfrente

U kunt uw lijfrente verzekering in een keer laten uitbetalen. Wanneer u echter deze lijfrente verzekering in een keer laat uitbetalen dient u over het gehele bedrag inkomsten belasting te betalen en moet u doet bij uw belastingaangifte als inkomen opgeven. Het in een keer laten uitbetalen heeft dus wat nadelen.

U kunt er ook voor kiezen om een periodieke uitkering aan te kopen die u tijdelijk zult ontvangen of zelfs gedurende uw hele leven, totdat u overlijdt. Hierbij moet de lijfrente uiterlijk ingaan in het jaar dat u 70 wordt en tevens kunt u er voor kiezen om de uitkering van uw lijfrente over te laten gaan op uw partner wanneer u overlijdt.

Hoog rendement op de beleggingslijfrente

Wanneer u minder afhankelijk bent van uw lijfrente uitkering kan een beleggingslijfrente wellicht interessant zijn. Hierbij koppelt u uw lijfrente aan de financiële markten en heeft u de mogelijkheid om een rendementsverbetering te realiseren op uw kapitaal. U profiteert hierbij van het gemaakt en een optimale beleggingsspreiding waardoor u nauwelijks risico loopt.

Pensioen levensloop regeling

Wat is de levensloopregeling

De levensloopregeling is een fiscale regeling die bestaat om mensen te laten sparen voor een vervangend inkomen. Dit vervangend inkomen kunnen ze vervolgens gebruiken tijdens een periode van onbetaald verlof. Hierbij kunt u denken aan:

 • Ouderschapsverlof
 • Zorgverlof
 • Sabbatical leave

Hoe werkt de levensloopregeling

Werknemers hebben doorgaans het recht om deel te nemen aan de levensloopregeling volgens de Wet arbeid en zorg. Wanneer de werknemer hiervan gebruik wil maken is de werkgever verplicht om hieraan mee te werken. De werknemer kan zelf aangeven bij welke instelling hij wil sparen voor levensloop en welk gedeelte van zijn inkomen hij hiervoor wil gebruiken.

Hierbij geldt wel de voorwaarde dat werknemers maximaal 12% van hun jaarsalaris mogen gebruiken in de levensloopregeling. De levensloopregeling wordt uitgevoerd door banken en verzekeraars en de meeste van deze instellingen bieden verschillende varianten aan waarbij men kan denken aan:

 • Spaarrekeningen
 • Beleggingsrekeningen
 • Verzekeringsvariant

Levensloopregeling en het pensioen

De levensloopregeling wordt over het algemeen gezien als vervanging voor het vroegpensioen. Mensen kunnen niet zomaar meer vervroegd pensioen opnemen zoals dat vroeger mogelijk was met de VUT en het prepensioen. Met de levensloopregeling is het mogelijk om het vervroegd pensioen toch mogelijk te maken doordat er hiermee gespaard kan worden en het pensioengat opgevuld kan worden.

Tijdens de opbouwfase van de levensloopregeling betaalt men geen loonbelasting over het levensloopbedrag. Wanneer men echter het gespaarde levenslooptegoed opneemt omdat met eerder stopt met werken dan is er sprake van afkoop van het levenslooptegoed en vervalt het recht op levensloopkorting.

Sparen spaarloonregeling

Wat is de spaarloonregeling

De spaarloonregeling is een regeling waarmee de werknemer een deel van zijn of haar brutoloon kan sparen. Het voordeel van deze regeling is dat deze manier van sparen belastingvrij is. Er zit overigens wel een maximaal belastingvrij bedrag aan deze regeling vast van 613 euro per kalenderjaar. Het geld moet voor de spaarloonregeling op een speciale bankrekening worden gestort.

De voorwaarden van een spaarloonregeling

Men moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de spaarloonregeling. Hierbij kan men denken aan:

 • Spaarloonregeling moet schriftelijk vastgelegd zijn
 • Spaarloonregeling moet voor minimaal 75% van de werknemer openstaan
 • Bijzondere rekening op naam van de werknemer
 • Spaarloonregeling moet niet verplicht zijn
 • Geen andere bedragen mogen worden gestort op bankrekening

Spaarloonregeling en het pensioen

Het is mogelijk om het saldo van een spaarloonregeling te gebruiken voor het storten van extra pensioenpremies. Voorwaarde hiervan is wel dat het pensioen binnen de fiscale grenzen valt. Een werknemer mag ook extra premie toevoegen aan de pensioenpot om hierdoor het ouderdomspensioen te verhogen.

Wanneer men de vrijwillig betaalde premie afkomstig laat zijn van de spaarloonrekening dan geniet deze premie alle fiscale faciliteiten mits het binnen de fiscale grenzen blijft. Dit maakt de vrijwillig betaalde pensioenpremie aftrekbaar van het loon. Overigens is het spaarloongeld ook te gebruiken voor een lijfrente.

Spaarloon gebruiken voor uw pensioen

U kunt uw spaarloon gebruiken om uw pensioen aan te vullen. Het voordeel hiervan is dat de combinatie met een lijfrente de spaarloonregeling aantrekkelijk maakt. Omdat huidige werking van de spaarloonregeling nogal wat voordelen biedt als het gaat om het aanvullen van uw pensioen is de kant groot dat de spaarloonregeling binnenkort wordt aangepast door de overheid, of zelfs wordt afgeschaft.