Alle berichten van pensioen

Pensioen ondernemer Centraal beheer

Pensioen ondernemer bij Centraal Beheer

Regel uw pensioen ondernemer bij Centraal Beheer zodat u voldoende inkomen gedurende uw oude dag heeft. Als ondernemer bouwt u niet automatisch aan een AOW of pensioen en dus dient u tijdig een en ander zelf te regelen. Van uw ondernemingsresultaat kunt u als persoonlijk inkomen een deel bruto instorten op een polis zodat u kapitaal voor later spaart. Grote voordeel is dat u over de inleg direct veel bespaart waardoor de vermogensopbouw relatief snel verloopt. Hoe kunt u als ondernemer uw pensioen bij Centraal Beheer laten regelen zodat u later voldoende financiële middelen heeft?

Producten waarvan u kunt profiteren

Als ondernemer wilt u een goede oude dag regelen en dat doet u goed via Centraal Beheer. De verzekeringsmaatschappij heeft veel ervaring in het verlenen van goed advies omtrent uw pensioen zodat u extra ruim tijdens uw pensioen kunt leven. Daartoe kunt u van de volgende Centraal Beheer producten gebruik maken:

 • uitgestelde lijfrente polis: het wordt gebruikt om bruto inleg te sparen waarbij het is beschermd tegen heffingen. Die bescherming geldt tot de uitkeringstermijn;
 • direct ingaande lijfrente polis: keert u uitgestelde lijfrente polis uit en wilt u het beschermen voor belastingen dan stort u het hierin. Daarnaast is het ook geschikt als u als ondernemer een groot bedrag in één keer wilt instorten. Het wordt maandelijks in gelijkmatige porties over een bepaalde termijn uitgekeerd.

Bruto sparen voor pensioen

In samenspraak met de belastingdienst biedt Centraal Beheer polissen aan waarbij u bruto vermogen kunt instorten. Het zorgt ervoor dat u direct tot op 52% over de inleg bespaart omdat u heffingen vermijdt. Oftewel u kunt snel en gemakkelijk veel voordeel trekken door het pensioen ondernemer bij Centraal Beheer vast te leggen. Daarnaast geldt dat de rente opbrengsten ook vrij zijn van heffingen waardoor u extra veel voordeel heeft. Regel ook uw pensioen door Centraal Beheer in te schakelen. U spaart zo ook snel bruto kapitaal bijeen waarmee uw pensioen is gefinancierd.

Vroegtijdig stoppen met ondernemen

Het kan zijn dat u als ondernemer eerder wilt stoppen met werken. Dat is zeker begrijpelijk omdat u ook meer met uw familie wilt optrekken. U kunt meer tijd aan hen geven door een financiële buffer op te bouwen welke u voor de pensioengerechtigde leeftijd tot uitkering laat komen. Door vooraf bruto geld opzij te leggen kunt u een leuke pot realiseren waaruit uw pre-pensioen wordt gefinancierd. Laat u voorlichten voor uw pensioen ondernemer bij Centraal Beheer zodat u nu voldoende kapitaal inlegt voor later.

Lijfrente of banksparen

Via de gewone bank bestaat eveneens de mogelijkheid om bruto te sparen door het banksparen te gebruiken. Daarbij heeft u dezelfde financiële voordelen. Toch is die manier van sparen belemmerd in de mogelijkheden. Heeft u speciale wensen of eisen aangaande uw pensioen en de uitkering van het opgebouwde bedrag maak dan gebruik van de lijfrente polis. U kunt daarmee zelf bepalen hoe uw pensioen eruit komt te zien. Ga uw pensioen ondernemer bij Centraal Beheer regelen zodat u voldoende middelen heeft tijdens uw oude dag.

Pensioen aanvullen

Het aanvullen van uw pensioen

Wanneer u later wilt genieten van een goed pensioen dan gaat daar meestal een jaar of 40 aan opbouw aan vooraf. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid om 40 jaar lang pensioen op te bouwen. Hebben deze mensen de mogelijkheid om toch van een goed pensioen te genieten? Voor deze mensen is het een goede optie om het pensioen aan te vullen.

Wat is het aanvullen van uw pensioen

U kunt op verschillende manieren uw pensioen aanvullen zodat u meer pensioen hebt op uw pensioendatum. Overigens kunt u ook uw pensioen aanvullen zodat u eerder met pensioen kan gaan maar dat u wel een even groot pensioen hebt dan dat u zou hebben op uw 65e. Laat u hierover goed adviseren wat u voor u de beste optie is. U kunt hierbij kiezen uit:

 • Lijfrente
 • Levensloop
 • Koopsompolis
 • Banksparen

Wat is lijfrente

Wanneer u een lijfrenteverzekering afsluit bij een verzekeraar betaalt u hiervoor maandelijks een premie. Deze premie is binnen bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw belastbare inkomen en deze lening kunt u op uw pensioendatum in de vorm van een periodieke uitkering kopen bij de verzekeraar. De lijfrente kan tijdelijk of levenslang worden uitgekeerd en over de uitkering moet wel belasting worden betaald.

Wat is een levensloopregeling

De levensloopregeling is een vorm van sparen waarmee u uw pensioen aan kunt vullen. Hierbij spaart u uit uw bruto salaris waarbij uw werkgever dit bedrag op een speciale rekening zet. U mag per jaar maximaal 12% van uw inkomen opzij zetten en u kunt het tegoed gebruiken voor langdurig verlof en om eerder te stoppen met werken.

Wat is een koopsompolis

Een koopsompolis is wanneer u in een keer een bedrag stort. Over dit bedrag krijgt u een zo hoog mogelijk rendement en de premie kunt u fiscaal aftrekken. Wanneer de looptijd van de polis is verstreken dient u met het opgebouwde kapitaal een lijfrente te kopen welke u vervolgens op periodieke basis zult ontvangen.

Pensioen ondernemer ING

Pensioen ondernemer bij ING geregeld

Als ondernemer bent u strikt genomen geen werknemer en bouwt u niet automatisch een pensioen op. Omdat u de financiële middelen wel heeft om hiervoor iets te regelen doet u er verstandig aan om het bij de ING te regelen. Daartoe kunt u per maand een bruto bedrag reserveren zodat uw oude dag uitermate goed is geregeld. Hoe kunt u als ondernemer wel uw pensioen goed via de ING regelen?

Bruto sparen voor extra voordeel

Wat u momenteel niet aan belastingen hoeft te betalen, bespaart u feitelijk. Daarnaast kan het fiscaal voor u als ondernemer aantrekkelijk zijn om een bepaald deel van het ondernemingsvermogen bruto in uw pensioenregeling bij de ING te storten. Het biedt u goede gelegenheid om een spaartpot voor kapitaal te realiseren waarover u tot de uitkeringsdatum geen heffingen hoeft af te dragen. Daarmee kunt u dus veel voordeel behalen door het pensioen ondernemer bij ING te regelen.

Bruto instorten en bruto aanwas

Omdat u iedere maand een deel van uw geld instort in een uitgestelde lijfrente polis of banksparen account wordt er geen heffing afgetrokken. U bespaart dus direct 52% over de inleg en dat vormt uiteraard een grote en aantrekkelijke pot. Daarnaast geldt eveneens dat u over de rente ontvangsten geen heffing hoeft af te dragen. Het vormt dus een uitgelezen manier om uw pensioen als ondernemer te regelen via de ING. Zorg er ook voor dat uw oudedagsvoorziening goed is geregeld door de pensioen ondernemer bij ING af te sluiten. Doe uw voordeel!

Looptijd polis pensioen ondernemer bij ING

Strikt genomen kunt u zelf bepalen hoe lang uw gaat sparen en wanneer het tot uitkering komt. Toch is het verstandig om het te gebruiken voor als u werkelijk de pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald. In dat geval betaalt u slechts een beperkt tarief omdat u gepensioneerd bent. Laat de opbouw van uw pensioen lijfrente polis doorlopen zodat u er het meeste uithaalt. Uiteraard kan het zijn dat u als ondernemer liever voor uw feitelijke pensioen leeftijd wilt stoppen met uw ondernemerschap. Ook daar kunt u voor sparen.

Eerder genieten van het leven

U wilt eerder stoppen met uw ondernemerschap. In dat geval doet u er goed aan om uw pensioen goed te regelen en een kapitaal vrij te houden zodat u eerder kunt stoppen. Zo kunt u voor uw pensioen ondernemer bij ING onderscheidt maken wanneer bepaalde polissen tot uitkering moeten komen. Door de inzet en expertise van de ING bij pensioenregelingen kunt u precies vastleggen wat er met de polis moet gebeuren en hoe het tot uitkering moet komen. Zorg er ook voor dat uw pensioen als ondernemer goed vast ligt zodat u weet waar u aan toe bent.

Hoofdpagina

Welkom op Pensioenberekenen.com!

Welkom op de website Pensioenberekenen.com, een website waar u alle benodigde informatie kunt vinden over zaken die met uw pensioen te maken hebben. Het opbouwen van een goed pensioen is erg belangrijk en daarom is deze site in het leven geroepen aangezien veel mensen toch vaak vragen hebben over het pensioen en zaken die hiermee te maken hebben.

Verschillende soorten pensioenen

Er zijn verschillende soorten pensioenen die opgebouwd kunnen worden en daarom behandelen we graag enkele van deze pensioenen hier op deze site. Hierbij kunt u denken aan het ABP ouderdomspensioen voor mensen die pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ook is er een speciaal pensioen voor Ambtenaren waarbij sommige zaken net even iets anders zijn dan bij een normaal pensioen.

Het aanvullen van uw pensioen

Helaas komt het nogal eens voor daat mensen te maken krijgen met een pensioengat. Een pensioen dient te worden aangevuld en daar zijn verschillende manieren voor. Hierbij kunt u denken aan een spaarloonregeling en een Koopsompolis. Ook kunt u uw pensioengat aanvullen door middel van banksparen en een lijfrente.

Veelgestelde vragen over uw pensioen

Op de site pensioenberekenen.com behandelen we een aantal topics waar veel mensen vaak vragen over hebben. Denk hierbij maar eens aan het berekenen van uw pensioen tekort of het overdragen van een pensioen naar een nieuwe werkgever. Ook vindt u hier informatie over hoe u een snelle pensioenopbouw kunt bereiken en worden begrippen als pensioengevend inkomen en premieplicht besproken.

Pensioen berekening controleren

Pensioen via uw werkgever

Wanneer u werkzaam bent bij een bedrijf dan is het doorgaans mogelijk om een pensioen op te bouwen via deze werkgever. Het werknemerspensioen is een aanvulling op het basispensioen dat je via de overheid krijgt. Vaak betaalt uw werkgever een groot deel van de premie voor het werknemerspensioen en moet u zelf een klein deel bijbetalen. Uw eigen bijdrage wordt vaak door de werkgever inhouden op uw bruto salaris.

Verschillende mogelijkheden pensioen via uw werkgever

In Nederland zijn er verschillende systemen als het gaat om het opbouwen van een pensioen bij uw werkgever. Afhankelijk van welk systeem uw werkgever gebruikt wordt uw pensioen over de tijd dat u werkzaam bent bij uw werkgever opgebouwd. Nederland kent de volgende systemen wanneer het gaat over pensioensopbouw bij de werkgever:

 • Eindloonregeling
 • Middelloonregeling
 • Beschikbare premieregeling

Hoe werkt de eindloonregeling

Met de eindloonregeling wordt het pensioen steeds berekend op grond van het loon dat u als laatst heeft verdiend. U heeft elk jaar dat u in dienst bent heeft u recht op een vast percentage van het salaris dat geldt op uw pensioendatum. Wanneer uw salaris dus omhoog gaat heeft dit ook gevolgen voor het opgebouwde pensioen in het verleden. De eindloonregeling is voor de werkgever vaak een duurdere variant dan de middelloonregeling, die hieronder wordt beschreven.

Hoe werkt de middelloonregeling

Net als bij de eindloonregeling bouwt u bij de middelloonregeling per jaar dat u in dienst bent een vast percentage van uw pensioen op. In tegenstelling tot de eindloonregeling wordt het reeds opgebouwde pensioen niet opgehoogd wanneer u omhoog gaat in salaris. Wanneer u dus grote salarissprongen maakt in uw loopbaan is het noodzakelijk om het pensioensgat dat ontstaat zelf aan te vullen door middel van:

 • Lijfrente
 • Levensloopregeling
 • Koopsompolis
 • Banksparen

ABP ouderdomspensioen

ABP Oudersdomspensioen

Het ABP is een pensioenfonds voor een specifieke bedrijfstak en wel voor werkgevers en werknemers die bij de overheid en het onderwijs werken. Bij elkaar genomen zijn er meer dan 2,5 miljoen mensen en is het 1 van de grootste pensioenfondsen van Nederland. Het budget van het ABP is er 1 van de grootste ter wereld. Inmiddels is bij elkaar al bijna 200 miljard euro gespaard en belegd.

Doel ABP

Het ABP ouderdomspensioen dient ter realisatie van inkomenszekerheid. Deze inkomenszekerheid kan nog wel eens gevaar lopen in speciale gevallen als arbeidsongeschiktheid, overlijden of pensionering. Om deze onzekerheid bij ambtenaren te compenseren wordt er gedurende de arbeidsperiode kapitaal gespaard ten behoeve van het compenseren van bovengenoemde risico’s.

Ohra pensioen

Ohra pensioen

Veel mensen houden zich helemaal niet bezig met hun pensioen, zeker niet als ze jong zijn. En wat voor invloed heb je er nou precies op, zul je misschien ook denken.

Het pensioen wordt toch bijna al standaard geregeld door de werkgever, en zelf allerlei dingen veranderen of bij een andere verzekeraar aansluiten kost meestal een hoop moeite en ellende, en dat weet je zelf niet eens wat je er mee op schiet precies.

Ohra is een van de verzekeraars die ook aan pensioenen doet. Je eens goed verdiepen in alle aanbieders en mogelijke pensioenen die je op kunt bouwen kan zeker de moeite waard zijn. Want al sta je er nu niet echt bij stil waarschijnlijk, het is toch de basis van de voorziening voor je oude dag. En als je straks van je pensioen kunt gaan genieten, dan wil je je natuurlijk elke maand er zorgen over moeten maken of je de maand financieel gezien wel rond komt.

Ohra en pensioen

Ohra is een verzekeraar die meerdere verzekeringen afsluit naast pensioen, Want naast het pensioen kun je bijvoorbeeld ook een zorgverzekering afsluiten bij ohra, of een inboedelverzekering. Heb je dus goede ervaringen met ohra, omdat je voor een andere verzekering bij ohra bent aangesloten, dan is dat misschien des te meer reden om eens te kijken naar de pensioen en pensioenregeling bij ohra.

Eigen inspraak bij opbouw pensioen

Veel mensen zijn er in het begin niet echt van op de hoogte, maar als het op je pensioen aankomt, dan kun je daar zelf een hoop aan beslissen. Ja, het klopt, dat een werkgever al een bedrag naar een pensioenverzekering overmaakt. Maar je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen of je extra geld bij wilt sparen voor je pensioen. En per wanneer wil je dat je pensioen uitgekeerd gaat worden? En wat doe je als je meerdere werkgevers hebt gehad (wat tegenwoordig natuurlijk bij bijna iedereen het geval is). Je merkt het al, invloed op je pensioen uitoefenen is ook iets wat jij kunt doen.

Hoog ABP pensioen

Wat is het ABP pensioenfonds

ABP is de gebruikelijke naam voor de Stichting Pensioenfonds ABP, hetgeen het bedrijfstakpensioenfonds is voor de overheid en het onderwijs. De afkorting ABP staat voor Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en het ABP is het grootste pensioenfonds dat Nederland heeft op dit moment, mede doordat alle ambtenaren erbij zijn aangesloten.

Een pensioen bij ABP pensioenfonds

Het ABP pensioenfonds kent verschillende soorten pensioenen voor verschillende soorten situaties. Zo kunt u bij het ABP pensioenfonds terecht voor de volgende soorten pensioenen:

 • Ouderdomspensioen
 • Arbeidsongeschiktheids Pensioen
 • Nabestaanden Pensioen

Wat is het ABP KeuzePensioen

Het ABP KeuzePensioen is een variant van het ouderdomspensioen voor mensen die na 1949 zijn geboren. Waar vroeger de VUT regeling er was voor mensen die 65 werden en deze overging in de FPU regeling is deze tegenwoordig afgeschaft. Dit houdt in dat mensen die eerder willen stoppen met werken deze vervroegde uittreding volledig zelf moeten financieren.

Met een ABP KeuzePensioen van het ABP pensioenfonds kan een werknemer met pensioen gaan tussen zijn 60e en 70e levensjaar. Echter moet de werkgever hierbij wel akkoord gaan met de gekozen pensioensleeftijd. Hoe langer de werknemer doorwerkt hoe hoger vanzelfsprekend het uitgekeerde pensioen zal zijn met het ABP KeuzePensioen.

Een hoog pensioen bij het ABP pensioenfonds

Het ABP pensioenfonds altijd een hoge uitkering gehad als het gaat om de pensioenen. Dit komt voornamelijk doordat de dekkingsgraad altijd boven de 100% heeft gelegen. De dekkingsgraad is een graadmeter die de verhouding aangeeft tussen het vermogen van het pensioenfonds en de verplichting naar de klanten. Met een dekkingsgraad van boven de 100% ligt het vermogen dus boven de uitbetalingen die ze aan haar klanten moet doen en dat zorgt voor een gezonde organisatie.

Pensioengevend inkomen

Wat is pensioengevend inkomen

Pensioengevend inkomen in het inkomen dat als uitgangspunt dient voor de opbouw uw pensioen. Wanneer uw pensioen wordt opgebouwd gebeurt dit doorgaans op basis van wat u verdient. Het pensioengevend inkomen bestaat uit een aantal onderdelen zoals:

 • Salaris
 • Halfjaarsuitkeringen
 • Ploegentoeslagen
 • De meeste bonussen

Wat hoort niet bij het pensioengevend inkomen

Zoals hierboven te lezen vallen de meeste bonussen onder het pensioengevend inkomen. Er zijn echter uitzonderingen op de beloningselementen die tot de pensioengrondslag horen, te weten:

 • Vergoeding voor variabel overwerk
 • Onkostenvergoedingen
 • Uitzonderlijke bonussen
 • Ambtsjubileumgratificatie

Wat is pensioengrondslag

Pensioengrondslag is het deel van het salaris waar de pensioenopbouw op is gebaseerd. Wat dat betreft is de pensioengrondslag hetzelfde als het pensioengevend inkomen maar dan met de uitzondering dan de AOW-franchise hiervan afgetrokken wordt. De pensioen grondslag wordt dus gebruikt om de hoogte vast te stellen van het pensioen dat u werkelijk zult ontvangen.

Wanneer u een volledig pensioen heeft opgebouwd dan zal de pensioenuitkering ongeveer 70% van deze pensioengrondslag zijn. Om een volledig pensioen op te bouwen zult u zo’n 40 jaar lang pensioenpremie moeten betalen bij uw werkgever of bij een pensioenfonds. Wanneer u minder lang premie heeft betaalt dan zal de pensioengrondslag lager zijn.

Wat is AOW-franchise

De AOW-franchise is een drempelbedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvind. Over het algemeen wordt de hoogte van deze franchise gebaseerd op de hoogte van de AOW-uitkering. Pensioenfondsen hanteren de stelling dat mensen vanaf hun 65e al een AOW-uitkering krijgen en vinden het onnodig om voor dit bedrag nogmaals pensioen op te bouwen.

Pensioenpremies en premieplicht

Wat is de pensioenpremie

De pensioenpremie is een bedrag dat iemand periodiek betaalt om in aanmerking te komen voor een pensioen op een latere leeftijd. Door periodiek, vaak maandelijks, een bedrag over te maken naar bijvoorbeeld een pensioenfonds verzekerd men zich van een pensioen waar men op latere leeftijd gebruik van kan maken.

De pensioenspremie en u werkgever

Wanneer u werkzaam bent voor een bedrijf dan biedt uw werkgever u vaak de mogelijkheid om een pensioen op te bouwen. Het kan voorkomen dat u hiervoor zelf een pensioenpremie voor moet betalen maar het kan ook zijn dat de werkgever deze premie voor u betaalt. Ook is het mogelijk dat uw werkgever een deel van de pensioenpremie betaalt en dat u zelf de rest bij moet dragen.

Wanneer u wordt ontslagen of wanneer u zelf ontslag neemt is het over het algemeen mogelijk om het tot dan toe opgebouwde pensioen mee te nemen naar uw volgende werkgever zodat u daar gewoon door kunt gaan met het opbouwen van uw pensioen. Hier betaalt u dan wederom een pensioenpremie aan uw werkgever of betaalt de werkgever deze premie voor u.

Aftrekbaarheid van de pensioenpremie

Het is mogelijk voor een werknemer waarvan het dienstverband is beëindigd om toch gebruik te maken van de deelneming van een pensioenfonds. Een werknemer kan tot maximaal 3 jaar na beëindiging van het dienstverband de pensioenpremie in aftrek brengen als soort van negatief loon waardoor de voortzetting van de pensioenregeling in stand blijft.

Hierbij is besloten dat dit voor de werkgever als negatief loon moet worden aangemerkt omdat er in de Wet op de loonbelasting niets is opgenomen over het begrip negatief loon. Daarnaast worden er geen criteria genoemd voor de kwalificatie van een betaling als negatief loon en kan de vrijwillig betaalde pensioenpremie hier dus onder vallen.

Premieplicht bij opbouwen pensioen

Wanneer iemand een pensioen wil opbouwen dan is men verplicht om periodiek een premie te betalen. Men kan een pensioen opbouwen via de huidige werkgever of zelfstandig bij een willekeurig pensioenfonds maar in beide gevallen zal men een premie moeten betalen om in aanmerking te komen voor een pensioen.