Maandelijks archief: april 2015

Pensioengevend inkomen

Wat is pensioengevend inkomen

Pensioengevend inkomen in het inkomen dat als uitgangspunt dient voor de opbouw uw pensioen. Wanneer uw pensioen wordt opgebouwd gebeurt dit doorgaans op basis van wat u verdient. Het pensioengevend inkomen bestaat uit een aantal onderdelen zoals:

  • Salaris
  • Halfjaarsuitkeringen
  • Ploegentoeslagen
  • De meeste bonussen

Wat hoort niet bij het pensioengevend inkomen

Zoals hierboven te lezen vallen de meeste bonussen onder het pensioengevend inkomen. Er zijn echter uitzonderingen op de beloningselementen die tot de pensioengrondslag horen, te weten:

  • Vergoeding voor variabel overwerk
  • Onkostenvergoedingen
  • Uitzonderlijke bonussen
  • Ambtsjubileumgratificatie

Wat is pensioengrondslag

Pensioengrondslag is het deel van het salaris waar de pensioenopbouw op is gebaseerd. Wat dat betreft is de pensioengrondslag hetzelfde als het pensioengevend inkomen maar dan met de uitzondering dan de AOW-franchise hiervan afgetrokken wordt. De pensioen grondslag wordt dus gebruikt om de hoogte vast te stellen van het pensioen dat u werkelijk zult ontvangen.

Wanneer u een volledig pensioen heeft opgebouwd dan zal de pensioenuitkering ongeveer 70% van deze pensioengrondslag zijn. Om een volledig pensioen op te bouwen zult u zo’n 40 jaar lang pensioenpremie moeten betalen bij uw werkgever of bij een pensioenfonds. Wanneer u minder lang premie heeft betaalt dan zal de pensioengrondslag lager zijn.

Wat is AOW-franchise

De AOW-franchise is een drempelbedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvind. Over het algemeen wordt de hoogte van deze franchise gebaseerd op de hoogte van de AOW-uitkering. Pensioenfondsen hanteren de stelling dat mensen vanaf hun 65e al een AOW-uitkering krijgen en vinden het onnodig om voor dit bedrag nogmaals pensioen op te bouwen.