Maandelijks archief: maart 2015

Pensioenpremies en premieplicht

Wat is de pensioenpremie

De pensioenpremie is een bedrag dat iemand periodiek betaalt om in aanmerking te komen voor een pensioen op een latere leeftijd. Door periodiek, vaak maandelijks, een bedrag over te maken naar bijvoorbeeld een pensioenfonds verzekerd men zich van een pensioen waar men op latere leeftijd gebruik van kan maken.

De pensioenspremie en u werkgever

Wanneer u werkzaam bent voor een bedrijf dan biedt uw werkgever u vaak de mogelijkheid om een pensioen op te bouwen. Het kan voorkomen dat u hiervoor zelf een pensioenpremie voor moet betalen maar het kan ook zijn dat de werkgever deze premie voor u betaalt. Ook is het mogelijk dat uw werkgever een deel van de pensioenpremie betaalt en dat u zelf de rest bij moet dragen.

Wanneer u wordt ontslagen of wanneer u zelf ontslag neemt is het over het algemeen mogelijk om het tot dan toe opgebouwde pensioen mee te nemen naar uw volgende werkgever zodat u daar gewoon door kunt gaan met het opbouwen van uw pensioen. Hier betaalt u dan wederom een pensioenpremie aan uw werkgever of betaalt de werkgever deze premie voor u.

Aftrekbaarheid van de pensioenpremie

Het is mogelijk voor een werknemer waarvan het dienstverband is beëindigd om toch gebruik te maken van de deelneming van een pensioenfonds. Een werknemer kan tot maximaal 3 jaar na beëindiging van het dienstverband de pensioenpremie in aftrek brengen als soort van negatief loon waardoor de voortzetting van de pensioenregeling in stand blijft.

Hierbij is besloten dat dit voor de werkgever als negatief loon moet worden aangemerkt omdat er in de Wet op de loonbelasting niets is opgenomen over het begrip negatief loon. Daarnaast worden er geen criteria genoemd voor de kwalificatie van een betaling als negatief loon en kan de vrijwillig betaalde pensioenpremie hier dus onder vallen.

Premieplicht bij opbouwen pensioen

Wanneer iemand een pensioen wil opbouwen dan is men verplicht om periodiek een premie te betalen. Men kan een pensioen opbouwen via de huidige werkgever of zelfstandig bij een willekeurig pensioenfonds maar in beide gevallen zal men een premie moeten betalen om in aanmerking te komen voor een pensioen.