Maandelijks archief: juli 2014

Pensioen levensloop regeling

Wat is de levensloopregeling

De levensloopregeling is een fiscale regeling die bestaat om mensen te laten sparen voor een vervangend inkomen. Dit vervangend inkomen kunnen ze vervolgens gebruiken tijdens een periode van onbetaald verlof. Hierbij kunt u denken aan:

  • Ouderschapsverlof
  • Zorgverlof
  • Sabbatical leave

Hoe werkt de levensloopregeling

Werknemers hebben doorgaans het recht om deel te nemen aan de levensloopregeling volgens de Wet arbeid en zorg. Wanneer de werknemer hiervan gebruik wil maken is de werkgever verplicht om hieraan mee te werken. De werknemer kan zelf aangeven bij welke instelling hij wil sparen voor levensloop en welk gedeelte van zijn inkomen hij hiervoor wil gebruiken.

Hierbij geldt wel de voorwaarde dat werknemers maximaal 12% van hun jaarsalaris mogen gebruiken in de levensloopregeling. De levensloopregeling wordt uitgevoerd door banken en verzekeraars en de meeste van deze instellingen bieden verschillende varianten aan waarbij men kan denken aan:

  • Spaarrekeningen
  • Beleggingsrekeningen
  • Verzekeringsvariant

Levensloopregeling en het pensioen

De levensloopregeling wordt over het algemeen gezien als vervanging voor het vroegpensioen. Mensen kunnen niet zomaar meer vervroegd pensioen opnemen zoals dat vroeger mogelijk was met de VUT en het prepensioen. Met de levensloopregeling is het mogelijk om het vervroegd pensioen toch mogelijk te maken doordat er hiermee gespaard kan worden en het pensioengat opgevuld kan worden.

Tijdens de opbouwfase van de levensloopregeling betaalt men geen loonbelasting over het levensloopbedrag. Wanneer men echter het gespaarde levenslooptegoed opneemt omdat met eerder stopt met werken dan is er sprake van afkoop van het levenslooptegoed en vervalt het recht op levensloopkorting.